• Zobrazeno: 4231

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

MERCI Marcela Lukášová velmi pečlivě chrání vaše osobní údaje a přísně dodržuje pravidla stanovená zákony na ochranu dat. Následující zásady poskytují přehled o tom, jak zabezpečujeme tuto ochranu a jaká data jsou shromažďována a za jakým účelem.

2. Informace o shromažďování osobních údajů

Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů, ke kterým dochází při návštěvě našich webových stránek a využíváním našich služeb. Osobní údaje jsou údaje, které vás mohou identifikovat, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, atd.

3. Identifikace poskytovatele

Poskytovatelem služeb a tedy správcem osobních údajů je Marcela Lukášová (IČ: 68038372), se sídlem Komenského 435, 667 01 Židlochovice, Česká republika.

4. Zabezpečení dat

Dodržujeme technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména k ochraně vašich osobních údajů před hrozbami při přenosu dat nebo před hrozbou přístupu třetích stran. Tato opatření jsou vytvořena vsouladu s nejnovějšími standardy.

5. Sběr osobních údajů - informativní účely

Pokud používáte webové stránky pouze pro informativní účely, tj. pokud nevyužíváte naše služby, ani nám jinak neposkytujte informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou dat přenášených vaším prohlížečem. Tato data zahrnují:

 • IP adresu
 • Datum a čas požadavku
 • Obsah požadavku (konkrétní stránky)
 • Stav přístupu / stavový kód protokolu HTTP
 • Objem přenášených dat
 • Webová stránka, ze které tato žádost pochází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze prohlížečového softwaru
 • Země původu návštěvníka
 • atp.

6. Informace o používání cookies

Když používáte naše webové stránky, jsou, krom výše uvedeného, v počítači uloženy také cookies. Cookies nemohou iniciovat programy ani vést do počítače viry. Slouží pouze k tomu, aby byla internetová služba uživatelsky příjemnější a efektivnější. Informace získané pomocí cookies jsou uloženy odděleně od dalších dat, která máme. To znamená, že údaje z cookies nejsou spojeny s vašimi dalšími údaji. Cookies jsou ve vašem zařízení uvedeny po dobu 60 dní.

7. Používání služby Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení v prohlížeči; nicméně bychom rádi upozornili na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce na těchto stránkách. Používání služby Google Analytics se provádí v souladu s podmínkami, které lze nalézt zde https://www.google.com/analytics/terms/cz.html, Přehled ochrany osobních údajů pak zde https://policies.google.com/?hl=cs.

8. Používání Google Remarketingu

Naše webové stránky využívají funkci remarketingu od společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k zobrazování reklam na stránky na základě zájmů návštěvníka v síti Google. Soubor cookie je uložen v prohlížeči návštěvníka webu, a umožňuje, aby byl návštěvník později při opětovné návštěvě webových stránek rozpoznán, pokud jsou součástí reklamní sítě společnosti Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu, který si návštěvník dříve prohlížel na webech využívajících funkci remarketingu od společnosti Google. Podle vlastních zásad ochrany osobních údajů Google tímto procesem nesbírá žádné osobní údaje. Nicméně pokud nechcete používat funkci remarketingu od společnosti Google, můžete ji deaktivovat změnou příslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads. Případně můžete zakázat používání cookie pro inzerci založenou na zájmovém chování prostřednictvím iniciativy reklamní sítě, a to podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

9. Používání Facebook pluginu

Naše webové stránky využívají Facebook plugin, který návštěvníkům umožňuje kliknutím navštívit naše facebookové stránky, nebo udělit "like". O zásadách používání dat společnosti Facebook si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/about/privacy.

10. Souhlas a omezení použití

Při zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailová adresa, jména, adresy) je sdělení vašich dat zcela dobrovolné. Zadáním těchto údajů udělujete svůj souhlas s tím, že zadaná data mohou být shromažďována, zpracovávána nebo používána pro účely kontaktu, zpracování smluv, přímého marketingu nebo ochrany našich vlastních legitimních obchodních zájmů, pokud jde o poradenství a podporu našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům. Osobní nebo obchodní údaje se nebudou shromažďovat, zpracovávat ani používat k žádnému jinému účelu. Tento souhlas může být kdykoli zrušen s následným účinkem.

11. Právo na získání informací a zrušení

Máte právo od nás požadovat informace o datech, které jsme o vás uložili, stejně jako o původu, příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tato data předávána, a o účelu uložení. Pokud jste souhlasili s používáním dat, můžete tento souhlas kdykoliv zrušit. Všechny žádosti a dotazy týkající se informací nebo námitek týkajících se zpracování údajů by měly být zaslány e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu uvedenou v bodě 3.

12. Přenos dat třetím osobám

V některých případech musíme použít externí poskytovatele služeb ke zpracování vašich dat. Tito poskytovatelé služeb nebudou vaše údaje předávat třetím osobám, pokud to není nutné pro poskytnutí služby (např. registrace).

13. Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme vždy připraveni s vámi kdykoli komunikovat a zodpovědět všechny otázky týkající se zpracování vašich dat. Máte-li jakékoli dotazy, které tyto zásady ochrany osobních údajů nezodpověděly, nebo chcete-li získat podrobnější informace o jakémkoli tématu, obraťte se prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu uvedenou v bodě 3.

Facebook