• Zobrazeno: 2797

Obchodní podmínky

Marcela Lukášová,
Komenského 559, Židlochovice 66701
IČ: 68038372

Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.salonmerci.cz v provozovně SALON MERCI, Komenského 559 Židlochovice 66701 a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Poskytovatel poskytuje kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masáže, permanentní make up, služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednání dárkového poukazu (osobně, telefonicky SMS ) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nebo nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.
Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase na který je objednán. V dané cenové relaci.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat na služby, i nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat po dobu je platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na dárkovém poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.
Nevyčerpanou hodnotou dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
  • a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
  • b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  • c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  • d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovnách dnech od pondělí do pátku. Jsme plátci DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení, neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. Reklamace se uplatňuje nejpozději před zaplacením služby nebo zboží. V opodstatnělých případech je možné uplatnit reklamaci později. V tomto případě je však spotřebitel se dostavit po předchozí dohodě na provozovnu podnikatele k řešení reklamace. Bez dostavení na provozovnu v předem dohodnutý čas nemůže být reklamace vyřízena.
V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

GDPR

Osobní údaje zákazníků (zákaznic) shromažďujeme z hlediska oprávněného zájmu jen po dobu nezbytnou pro plnění objednávek. Žádost o výmaz Vašich osobních údajů je možno podat osobně na provozovně písemnou cestou v předem dohodnutý čas.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 27.2.2020

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho salonu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Salon Merci

Facebook